Công ty Cổ phần Tầm Nhìn (Vision) - Cam kết cung cấp sản phẩm tốt nhất với chất lượng dịch vụ cao nhất đến khách hàng

YÊU CẦU BẢO HÀNH

Yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa cho sản phẩm của Vision khi có phát sinh bảo hành hoặc sửa chữa.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Số ĐT liên lạc
Họ tên
Tỉnh/ Thành phố
Huyện/ Quận
Xã/ Phường
Địa chỉ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số Serial
Tên sản phẩm
Model
Thương hiệu
Phụ kiện kèm theo
Mô tả lỗi
Ảnh mô tả

Để đăng ký bảo hành, bạn phải chấp nhận các điều khoản.!

Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về Vision.